Rotary Foundation

De Rotary Foundation (RF) ondersteunt Rotary International (RI) bij het vervullen van zijn missie: het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma’s van humanitaire en educatieve aard.

RF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. De Foundation staat los van RI; de ontvangsten bestaan primair uit vrijwillige bijdragen. RF dateert van 1917 en sinds 1983 is The Rotary Foundation een “not-for-profit-organisation” onder de wetten van de staat Illinois (VS).

Vanuit de humanitaire programma’s van RF worden o.a. internationale projecten van Rotaryclubs gesteund met z.g. Grants waarmee eigen clubfondsen en districtsfondsen met 50% resp. 100% worden opgehoogd; althans wanneer de projectomschrijving voldoet aan de gestelde criteria van o.a. het Matching Grant programma.

Een belangrijk humanitair project van RF is “Polio de Wereld Uit”. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de ziekte polio uit de wereld te bannen.

Eradicate Polio

In samenwerking met WHO en Unicef zijn inmiddels meer dan 2 miljard kinderen in 122 landen gevaccineerd; in 2002 alleen al 165 miljoen. In 1985 werden 350.000 kinderen door polio getroffen. In 2002 werden nog 1.918 gevallen bij WHO gemeld. Rotary werkt hard aan de moeilijke ‘last mile to go’ en blijft geloven in de eliminatie van polio.

Met de educatieve programma’s worden jaarlijks zo’n 1.100 studiebeurzen gefinancierd. Rotary is het grootste “privately funded” educatieve programma in de wereld. Het zogeheten Ambassadorial Scholarship programma dateert van 1947 en sindsdien zijn er 36.000 beurzen verleend aan studenten uit 110 verschillende landen voor een vol academisch jaar aan een universiteit in een buitenland. GSE (Group Study Exchange) is een Foundation programma sinds 1965; gericht op jonge professionals (25 tot 35 jaar) in de aanloop van hun carrière. Doel is bevorderen van begrip over grenzen heen en het verrijken van kennis in de beroepssfeer. Sinds 1965 namen meer dan 46.000 jonge mensen deel aan dit programma.

In 1989 is tijdens de wetgevende vergadering, de Council on Legislation (COL), de leuze “Service above Self” gekozen als algemeen motto van Rotary International.

Marc Decramer